STRUČNI SEMINARI – Tematski stručni seminari na kojima se obrađuje najmanje jedna stručna tema. Učestvovanje se naplaćuje prema cenovniku za stručne seminare.

  • Plan održavanja stručnih seminara:
    • Četvrtak, 18. februara 2021. godine, 10. stručni seminar, tema: KONKURENCIJA UPRAVNIKA
    • Utorak, 18. maja 2021. godine, 11. stručni seminar, tema: ŠTA TREBA MENJATI U ZAKONU

 

10. stručni seminar, tema: KONKURENCIJA UPRAVNIKA

 

Datum održavanja: 18. februara 2021. godine

Oblik održavanja: online, preko Zoom aplikacije

Cenovnik stručnog seminara i način uplate:

Učestvovanje na stručnom seminaru se naplaćuje unapred.
Osnovna WEBinar cena je 2.000 RSD.
Za korisnike USZ softverskog rešenja WEBinar cena je 30% manja i iznosi 1.400 RSD

Ukoliko odlučite da učestvujete na stručnom seminaru, molimo Vas da izvršite prijavu učesnika putem priložene PRIJAVNICE.

Kotizaciju uplatite na račun firme LCS Soft d.o.o., Beograd, broj računa: 160-0000000497327-52, a potvrdu o uplati molimo da pošaljete na fax broj 011/6301602 ili na e-mail: info@lcssoft.rs ili info@profesionalni-upravnik.inf

 

Plan rada – USKORO:

 

 

Više detalja u kontaktu na e-mail: info@lcssoft.rs ili info@profesionalni-upravnik.info