STRUČNI SEMINARI – Tematski stručni seminari na kojima se obrađuje najmanje jedna stručna tema. Učestvovanje se naplaćuje prema cenovniku za stručne seminare.

 • Plan održavanja stručnih seminara:
  • Utorak, 8. septembra 2020. godine, 8. seminar, tema: EFIKASNA NAPLATA POTRAŽIVANJA
  • Utorak, 17. novembra 2020. godine, 9. seminar, tema: SUDSKA PRAKSA U RADU UPRAVNIKA
  • Utorak, 09. februara 2021. godine, 10. seminar, tema: KONKURENCIJA UPRAVNIKA
  • Utorak, 18. maja 2021. godine, 11. seminar, tema: ŠTA TREBA MENJATI U ZAKONU

 

Plan rada 8. seminara: EFIKASNA NAPLATA POTRAŽIVANJA

 

Datum održavanja: 08.09.2020.

Oblik održavanja: online, preko Zoom aplikacije

Cenovnik stručnog seminara i način uplate:

Učestvovanje na seminaru se naplaćuje unapred.
Osnovna WEBinar cena je 2.000 RSD.
Za korisnike USZ softverskog rešenja WEBinar cena je 30% manja i iznosi 1.400 RSD

Ukoliko odlučite da učestvujete na seminaru, molimo Vas da izvršite prijavu učesnika putem priložene PRIJAVNICE.

Kotizaciju uplatite na račun firme LCS Soft d.o.o., Beograd, broj računa: 160-0000000497327-52, a potvrdu o uplati molimo da pošaljete na fax broj 011/6301602 ili na e-mail: info@lcssoft.rs ili info@profesionalni-upravnik.inf

 

Plan rada:
10:45- 11:00 On line uključenje i tehnička proba za uključenje na WEBinar
11:00-11:30 I. Blok – Uvodna prezentacija i pogled na trenutno stanje (S.Novković, R.Ignjatović)

 • Primena u praksi Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (‘Sl. Glasnik RS’ 104/2016) i drugih vezanih propisa,
 • Analiza edukacija i organizacionih modela upravljanja SZ i procena tržišta upravljanja i održavanja zgrada u Srbiji,
 • Institucionalno udruživanje organizatora profesionalnog upravljanja – regionalna iskustva
11:30-13:00 II. Blok – Stručna obrada teme Efikasna naplata potraživanja

(gosti predavači: Đorđe Stefanović – advokat, Marko Arsenijević, Vedran Vukobrat / Brankica Dejanović – pravni stručnjaci)

 • Uredni obračuni i slanje zaduženja vlasnicima posebnih delova (račun/obračun) nisu dovoljni za dobru naplatu. Šta treba još napraviti?
 • Kakav je pravni tretman zaduženja naknada za investiciono i tekuće održavanje a kakav naknade za upravljanje?
 • Koji su rokovi zastarelosti dugova za naknade SZ? Kakva je odgovornost profesionalnog upravnika za propuste rokova naplate?
 • Koji je postupak kada vlasnici ne plaćaju uredno naknade za SZ? Da li pomaže zvanje, opomena ili tužba?
 • Kakav je postupak pripreme opomena i tužbi? Kada je efikasnija naplata dugova – preko advokata ili samostalno?
 • Pokretanje izvršnog postupka pred nadležnim sudom na osnovu fakture, koji po donošenju rešenja sprovodi javni izvršitelj,
 • Kakva su iskustva naplate preko specijalizovanih kompanija za otkup potraživanja? Kada i kako se mogu sprovesti otpisi potraživanja SZ?
 • Kakav je tretman ‘prinudne naplate’ i ko treba platiti troškove njenog sprovođenja – SZ ili dužnik?
 • Da li treba i kako nagraditi uredne platiše? Kako se priprema i sprovodi SKIPER metodologija za efikasnu naplatu potraživanja?
 • Ostala pitanja oko efikasne naplate potraživanja i dosadašnja praksa – kako to izgleda u primeni, iskustva iz regiona?
13:00-13:10 Kratka pauza
13:10-13:40 III. Blok – Rešenja za automatsku pripremu podataka za efikasnu naplatu potraživanja (P.Ovčarić/U.Šunjevarić)

 • Najvažnije funkcije SW za upravljanje zgradama (evidencije, obračuni, naplata, opomene, tužbe i WEB izveštavanja),
 • Kako pripremiti ispis podataka kao podlogu za efikasnu naplatu (primena softvera odmah i bez početnih troškova),
 • Efikasna rešenja u organizaciji poslovanja i naplati kao najbolja pomoć u radu profesionalnih upravnika,
 • Praktična iskustva u radu organizatora profesionalnog upravljanja u Srbiji.
13:40-14:00 IV.Blok – Završna diskusija i odgovori na pitanja

 • Odgovori na postavljena pitanja
 • Završetak seminara i najava daljih edukacija.

Više detalja u kontaktu na e-mail: info@lcssoft.rs ili info@profesionalni-upravnik.info